1. Ứng dụng khoan cấy thép:

Liên kết các kết cấu thép và bê tông hay/hoặc các vật liệu nền là bêtông, đá tự nhiên, vật liệu đặc. Liên kết này được khoan cấy vào các vật liệu nền đã có sẵn mà không cần phải phá huỷ kết cấu có sẵn.

2. Các trường hợp sử dụng khoan cấy thép

– Liên kết các kết cấu thép vào bê tông.

– Liên kết thép của đài móng, dầm móng, sàn tầng hầm, dầm tầng hầm vào tường vây trong trường hợp thép chờ trước bị sai lệch, bị thiếu hụt, thay đổi thiết kế hay thiết kế trước không đặt thép chờ.

– Liên kết thép giữa cấu kiện cũ với cấu kiện mới khi không thể thi công toàn khối.

– Thay đổi công năng của công trình dẫn tới thay đổi thiết kế.

– Xử lý những rủi ro trong quá trình thi công bị sai lệch thép, thiếu thép chờ, để chờ không được hay những vị trí để chờ có thể bị sai lệch lớn.

3. Lợi ích khi sử dụng khoan cấy thép

– Tiết kiệm được thời gian thi công.

– Đảm báo tính nguyên vẹn và khả năng chịu tải của bê tông và cốt thép như ban đầu.

– Giúp cho công tác cốp pha được dễ dàng, không lãng phí.

– Thích hợp với các phương pháp thi công hiện đại: Cốp pha bay, cốp pha trượt,…