hilti -viet-nam

Hilti vietnam

Keo Hilti là một trong những hóa chất khoan cấy thép dùng để cố định thép, bulong với bê tông, sử dụng trong gia cố […]

Thi công khoan cấy thép

Dịch vụ thi công Khoan cấy thép: Khoan cấy bulông bằng hóa chất: HILTI, RAMSET,SIKA, FISCHER –       Nhận thi công lắp đặt thép chờ từ […]

Cấy thép cột

Cấy thép cột được áp dụng tại các vị trí:  Mở rộng cột. Thép chờ bị hỏng, không đủ chiều dài. Thay đổi thiết kế. Nâng […]

Khoan cấy Bu lông

Sử dụng hóa chất liên kết cường độ cao, neo bu lông vào bêtông. Tương tự như phương pháp cấy thép, biện pháp neo bu […]