Tiêu chuẩn kéo thép khoan cấy

Kéo tải thép chờ

Tiêu chuẩn kéo thép khoan cấy nhằm mục dích thử khả năng dính bám của vật liệu keo dính giữa bê tông và thép. Xác định cường độ kéo nhổ theo TCVN 9490:2012. Kết quả của thí nghiệm kéo nhổ cho biết chất lượng của vùng mặt của kết cấu và giúp ích trong việc đánh giá lớp bê tông bảo vệ cốt thép của nhà phố, nhà 3 tầng, biệt thự,… nói chung.

1. Quy trình thực hiện

Tiêu chuẩn thí nghiệm kéo thép khoan cấy theo tiêu chuẩn TCVN 8163 : 2009
Tiêu chuẩn thí nghiệm kéo thép khoan cấy theo tiêu chuẩn TCVN 8163 : 2009

Chi tiết chèn được đặt vào trước khi đổ hỗn hợp bê tông hoặc chèn vào khi bê tông đã đóng rắn. Để xác định cường độ tại hiện trường, dùng giắc kéo để kéo chi tiết chèn với phản lực tạo bởi vòng kê. Cường độ kéo nhổ được xác định thông qua lực lớn nhất để kéo chi tiết chèn ra khỏi bê tông. Để kiểm tra cường độ đã đạt mức quy định, kéo chi tiết chèn tới giá trị lực quy định.

2. Tiêu chuẩn kéo thép khoan cấy

Tiêu chuẩn kéo thép khoan cấy yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử
Tiêu chuẩn kéo thép khoan cấy yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử

– Tất cả các loại thép cốt nhập về công trình trước khi sử dụng để nối bằng ống ren.  Đều phải được lấy mẫu thử nghiệm để kiểm tra chất lượng.

– Công tác kiểm tra nghiệm thu mối nối tại hiện trường được tiến hành theo lô. Trong cùng một điều kiện thi công, dùng mối nối cùng một cấp. Cùng sử dụng một loại vật liệu cho mối nối thì một lô nghiệm thu không quá 500 mối nối.

– Đối với các kết cấu quan trọng của tiêu chuẩn kéo thép khoan cấy, cần thiết phải kiểm tra chất lượng mối nối. Phải cắt lấy 3 mẫu thử bất kì trong kết cấu công trình để thử nghiệm xác định giới hạn bền kéo. Nếu có một mẫu thử nghiệm không đạt yêu cầu. Thì phải lấy tiếp 6 mẫu khác để kiểm tra lại. Nếu có ít nhất một mẫu không đạt yêu cầu thì lô ấy được coi là không đạt yêu cầu.

– Tiến hành thử nghiệm kéo tĩnh mẫu mối nối được thực hiện đối với từng loại đường kính thép cốt. Số lượng mẫu thử nghiệm của mỗi loại đường kính không ít hơn 3 mẫu.

3. Quy trình kéo tải tại công trường

Phương pháp thử BS 8539:2012

Ống nối quy định trong tiêu chuẩn này cũng có thể sử dụng cho các mối nối khác trong kết cấu xây dựng
Ống nối quy định trong tiêu chuẩn này cũng có thể sử dụng cho các mối nối khác trong kết cấu xây dựng

a. Gia tải từ từ mẫu thử nghiệm cho đến khi đạt cường độ thiết kế của mẫu khoan cấy, giữ trong khoảng 2 -5 phút để quan sát và đánh giá. Ghi nhận lực nhổ đạt được lớn nhất.
b. Tần suất thử nghiệm mẫu khi thi công đại trà là 2.5% và ít nhất là 03 mẫu thử nghiệm trên tổng số cốt thép hoặc bu long được khoan cấy tại hạng muc công trình.
c. Nếu mẫu thử không đạt trong khi thử nghiệm, số lượng cốt thép hoặc bu long được khuyến cáo thử nghiệm là 5% và ít nhất 06 mẫu. Nếu tần suất không đạt hơn 1 lần, tiến hành thử nghiệm cho toàn bộ cốt thép hoặc bu long còn lại.

Thao tác khi làm thử nghiệm

Kéo tải thép chờ
Kéo tải thép chờ

a. Lắp ống xi lanh vào cốt thép hoặc bu lông cần thử nghiệm lực nhổ. Dùng nêm gài hoặc ống ren trong cố định xi lanh và cốt thép (hoặc bu lông).

b. Trả kim đồng hồ về vạch chia 0. Sau đó đóng van áp suất trên xi lanh.

c. Xác định lực nhổ tới hạn thử nghiệm, theo khuyến cáo từ nhà sản xuất hoặc từ yêu cầu của dự án hoặc từ tư vấn thiết kế. Khuyến cáo không thực hiện kéo đứt thép vì lý do an toàn, trừ khi mục đích thí nghiệm khác.

d. Bơm từ từ cho đến khi kim đồng hồ chỉ đúng lực yêu cầu.

e. Giữ kim đồng hồ tại vị trí lực cần đo trong khoảng từ 2 – 5 phút, cho đến khi kim đứng yên hoàn toàn.

f. Đọc giá trị thể hiện trên đồng hồ. Ghi giá trị đạt được vào Biên Bản Thử Nghiệm.

g. Kiểm tra hình dạng mối liên kết giữa thép, bu lông – keo – bê tông có bị phá hủy hay không.

h. Lặp lại thử nghiệm trên đối với các cốt thép hoặc bu lông còn lại.

Dịch vụ thí nghiệm kéo nhổ thép khoan cấy, kéo nhổ bu lông là một trong những phương pháp tiêu chuẩn kéo thép khoan cấy phụ thuộc vào vị trí thí nghiệm và địa điểm công trình, dự án. Báo giá sẽ được cụ thể sau khi khảo sát sơ bộ công trình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn và tư vấn tiêu chuẩn thí nghiệm khoan cấy thép miễn phí.